น้ำมันหอมระเหยหญ้าแฝก (Vetiver Essential Oil)

รหัสสินค้า: RB-02-41 หมวดหมู่:

รายละเอียด

น้ำมันหอมระเหยหญ้าแฝก(Vetiver Essential Oil)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Vetiveria zizanoides
วิธีการสกัด : สกัดด้วยไอน้ำ(Distillation)
ส่วนที่นำมาสกัด : ใบไม้ (Leaf)

กลุ่มหลักทางเคมี (Chemical Families)
Sesquiterpenes
Sesquiterpenols
Ketones

ประโยชน์ทางอารมณ์ (Emotional/Energetic Qualities)

รู้สึกเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียวกับโลก

รู้สึกมั่นคงและได้รับการปกป้อง

สงบและฟื้นฟู 

ลักษณะกลิ่น (aroma)

กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ หญ้าแฝกมีกลิ่นหอมอ่อนหวาน เด่นด้วยกลิ่นไม้และดิน มีกลิ่นของรากหญ้า ส่วนประกอบคือสารกลุ่ม α-และ ve-vetivone และ khusimol ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อกลิ่นที่ได้ หญ้าแฝกเป็น fixative ที่ยึดติดดีและกลมกลืนได้ดีกับกลิ่น base note ของแพทชูลี่และไม้จันทน์ ใช้ได้ดีกับกลิ่นลาเวนเดอร์, เจอเรเนียมและดอกไม้ – โดยเฉพาะอย่างยิ่งกุหลาบ, มะลิและกระดังงา

สรรพคุณทางส่วนประกอบ (chemical components)

สารสำคัญในหญ้าแฝก vetiverol and vetivones เป็นตัวกำหนดลักษณะของกลิ่น ทำให้น้ำมันหอมระเหยหญ้าแฝกอุดมไปด้วยสารกลุ่ม  sesquiterpenes and sesquiterpenols ซึ่งใช้เวลานานในการสกัดน้ำมันจากหญ้าแฝกออกมา

Copyright © 2022. All rights reserved.