เกี่ยวกับเรา

บริษัท โกลเด้น คอสเมติก จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางมาตรฐานระดับสากล ก่อตั้งในปี 2548 ด้วยประสพการณ์และความชำนาญของบริษัท ทำให้สินค้าที่ผลิตจากบริษัทเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

บริษัทได้สะสมความชำนาญ ทักษะ และ เทคโนโลยีในการผลิต เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสมอมา โดยบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน GMP การผลิตเครื่องสำอางที่ดี จาก คณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา และได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก SGS ในปี 2555 บริษัทฯเชื่อมั่น อย่างเต็มที่ ที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ของท่าน ซึ่งตรงกับนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ว่า “ความสำเร็จของท่่าน ก็คือ ความสำเร็จของเราเช่นกัน”

ในโลกของการแข่งขันปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูง เทรนด์ของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราพร้อมที่จะใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่สะสมตลอดมา พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้าอย่างที่สุด ด้วยราคาที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

Copyright © 2022. All rights reserved.