น้ำมันหอมระเหยกำยาน (Frankincense Essential Oil)

รหัสสินค้า: RB-02-13 หมวดหมู่:

รายละเอียด

น้ำมันหอมระเหยกำยาน(Frankincense Essential Oil)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Boswellia carterii
วิธีการสกัด : สกัดด้วยไอน้ำ(Distillation)
ส่วนที่นำมาสกัด : ใบไม้ (Leaf) เปลือกไม้ (Bark)

กลุ่มหลักทางเคมี (Chemical Families)

Monoterpenes
Sesquiterpenols
Monoterpenols
Sesquiterpenes

ประโยชน์ทางอารมณ์ (Emotional/Energetic Qualities)

•  รองรับการทำสมาธิ วิปัสสนา
•  กระตุ้นการรักษาทางอารมณ์ในทุกระดับ
•  สงบจิตใจ
ลักษณะกลิ่น (aroma)

น้ำมันหอมระเหยกลิ่นกำยาน นั้นมีส่วนประกอบของ terpenic ให้กลิ่นสน, ไม้ และ มะนาวสด  กลิ่นต้นสนนั้นมาจากส่วนประกอบที่เด่นชัดคือ α-pinene; กลิ่นของมะนาว เกิดจาก limonene

กำยานเข้ากันได้กับน้ำมันต้นสน terpenic และส้ม (pinene และ limonene) แต่ยังมียางไม้อื่น ๆ (เช่น Myrrh) น้ำมันกลิ่นรสเผ็ด (โดยเฉพาะกานพลู) และกลิ่นดอกไม้ (เช่นมะลิและกระดังงา)

Copyright © 2022. All rights reserved.