น้ำมันหอมระเหยไม้เนื้อแดง (Rosewood Essential Oil)

รหัสสินค้า: RB-02-34 หมวดหมู่:

รายละเอียด

น้ำมันหอมระเหยไม้เนื้อแดง(Rosewood Essential Oil)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aniba rosaeodora
วิธีการสกัด : สกัดด้วยไอน้ำ(Distillation)
ส่วนที่นำมาสกัด : ใบไม้ (Leaf) เปลือกไม้ (Bark)

กลุ่มหลักทางเคมี (Chemical Families)

Monoterpenols

ประโยชน์ทางอารมณ์ (Emotional/Energetic Qualities)

• ช่วยทำสมาธิ
• ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการรักษาทางจิตวิญญาณ
• สงบประสาท
• ยากล่อมประสาท

ลักษณะกลิ่น (aroma)

น้ำมันหอมระเหยไม้เนื้อแดง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของไม้อ่อน ๆ และกลิ่นโน๊ตของกุหลาบ เนื่องจากมีส่วนผสมของ Linalol ซึ่งมีกลิ่นหอมของดอกไม้ และมีส่วนประกอบของ α-terpineol ยังให้กลิ่นหอมของดอกไม้ไลแล็ค

สรรพคุณทางส่วนประกอบ (chemical components)

น้ำมันหอมระเหยไม้เนื้อแดง มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง ที่จะสนับสนุนสุขภาพของคุณ  น้ำมันหอมระเหยไม้เนื้อแดงเป็นหนึ่งในแหล่งธรรมชาติที่ให้สาร linalol สูงที่สุด

Copyright © 2022. All rights reserved.